simplyhasanah:

Japanese Style Qasidah Burdah

Nasheed by Sh. Ahmad Abu Hakeem Maeno

すごいね!とても大好き! I love this!